RAUMA KESKUSTAKORTTELI 22

Liike- ja asuinkerrostalokortteli

Rauman keskusta, Finland


12 525 kem²

2011


Valittiin jatkokehittelyn pohjaksi kolmen eri arkkitehtitoimiston ehdotuksen joukosta